Politica de confidentialitate

În contextul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, cunoscut sub denumirea de GDPR, care reglementează protecția datelor personale și libera circulație a acestora, abolind Directiva 95/46/CE, SONY MAG SRL (denumită în continuare "Compania" sau "Societatea") își asumă angajamentul de a respecta și implementa toate prevederile acestui cadru legislativ, începând cu data de 25 mai 2018. Acest regulament, având aplicabilitate directă în toate statele membre ale Uniunii Europene, urmărește consolidarea securității online și protejarea mai eficientă a datelor personale ale cetățenilor europeni.

Protejarea confidențialității și a datelor personale sunt principii cheie pentru noi, recunoscând importanța crucială a înțelegerii, conștientizării și implementării acestora. Fără aceste eforturi, activitatea noastră nu ar putea îndeplini cerințele stabilite de Regulamentul European menționat.

Transparența este unul dintre pilonii esențiali ai GDPR, iar prin intermediul acestei Politici Generale de Confidențialitate, intenționăm să vă informăm cu privire la procesele noastre de colectare, utilizare, transfer și protecție a datelor personale.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza, revizui și modifica această Politică Generală de Confidențialitate periodic. Orice modificare va fi comunicată prin postarea pe site-ul nostru a versiunii revizuite și actualizate a politicii.

Această Politică se aplică:

 • Sedii și puncte de lucru ale SONY MAG SRL
 • Toate departamentele și personalul SONY MAG SRL
 • Contractorii, furnizorii și alte persoane care acționează în numele SONY MAG SRL

Această Politică Generală de Confidențialitate acoperă datele personale ale clienților, furnizorilor, persoanelor care ne contactează sau ne vizitează și ale reprezentanților acestora, potențiali colaboratori și colaboratori, fiind aplicabilă datelor colectate atât prin site-ul nostru www.agromedic.ro, cât și prin intermediul e-mailurilor și formularelor de contact.

INFORMATII GENERALE

Despre noi și modalități de contact: SONY MAG SRL (denumită în continuare COMPANIA/SOCIETATEA) este o entitate juridică românească, cu sediul în Strada Busuiocului, Nr 1, Miresu Mare, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J29/2592/2023 și cu Codul Unic de Identificare 49117934. În contextul legislației privind protecția datelor, ne asumăm rolul de OPERATOR de date personale. Ne-am angajat să protejăm informațiile personale ale persoanelor vizate prin implementarea unor măsuri de securitate adecvate. Suntem deschiși să recepționăm feedback-ul dvs., să vă oferim informații suplimentare necesare legate de procesarea datelor personale și să răspundem oricăror întrebări. Ne puteți contacta la adresa de e-mail contact@agromedic.ro sau puteți trimite o cerere scrisă la adresa noastră, fie prin poștă, fie prin curier.

Definiții și termeni ai Regulamentului:

 • Operator – SONY MAG SRL, sau orice altă entitate juridică, autoritate publică, agenție sau orice altă organizație care procesează date personale sau stabilește scopurile și mijloacele procesării datelor personale;
 • Date cu caracter personal – orice informații care se referă la o persoană fizică identificabilă; o persoană este considerată identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la elemente precum nume, adresă, cod numeric personal, e-mail, număr de telefon, venituri, date biometrice, imagine, adresa IP sau orice alte date legate de sănătate, origine etnică sau rasială, convingeri politice, religioase, filozofice, culturale sau apartenența la sindicate;
 • Persoana vizată – orice persoană fizică a cărei date personale sunt procesate de către operator.

Scopul Politicii Generale de Confidențialitate: Când o persoană vizată intră în orice formă de relație cu compania noastră, ne încredințează datele sale personale. Această Politică Generală de Confidențialitate are scopul de a clarifica ce date procesăm, motivul procesării și cum sunt utilizate aceste date, subliniind angajamentul nostru ca operator. Prioritizăm confidențialitatea și nu distribuim sau vindem datele personale ale clienților noștri, listele sau adresele de e-mail. Recunoaștem că informațiile personale aparțin fiecărei persoane și ne străduim să le protejăm și să le procesăm cu grijă, fără a le furniza terților fără consimțământul prealabil al persoanelor vizate. Aceste detalii sunt esențiale și sperăm că vor fi citite cu atenție.

Politica noastră Generală de Confidențialitate nu se extinde la aplicațiile și site-urile terților accesate prin link-uri de pe site-ul nostru, acestea fiind în afara controlului nostru. Încurajăm revizuirea politicilor de confidențialitate ale oricărui site sau aplicație înainte de a divulga date personale.

De asemenea, politica acoperă procesul de recrutare și selecție pentru posturile disponibile în companie, precum colectarea datelor personale prin formulare de aplicare sau CV-uri trimise prin e-mail. Compania informează candidații despre datele colectate, scopul colectării și modul de utilizare, în legătură cu politica de confidențialitate specifică recrutării, accesibilă prin link în e-mailurile de recrutare.

Conform legislației, orice persoană fizică care beneficiază de serviciile noastre sau are orice fel de relație cu noi este considerată o "persoană vizată". Pentru transparență în procesarea datelor și facilitarea exercitării drepturilor persoanelor vizate, am implementat măsuri pentru a simplifica comunicarea între noi și persoanele vizate.

Persoanele sub 16 ani trebuie să obțină consimțământul părinților sau al tutorilor legali înainte de a furniza orice date personale pentru înregistrare sau alte activități online. În caz de incertitudine, este recomandat să solicitați ajutorul unui părinte sau tutor legal.

Orice procesare a datelor personale ale minorilor se va face conform legii.

Angajamentul SONY MAG SRL: Respectarea confidențialității și protejarea informațiilor personale ale clienților și partenerilor noștri reprezintă o prioritate pentru noi. Ne angajăm să respectăm prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, legislația națională relevantă, și să aderăm la următoarele principii esențiale: Legalitate, echitate și transparență: Tratăm datele personale în mod legal și corect. Ne angajăm să fim transparenți cu privire la datele pe care le colectăm și modul în care acestea sunt utilizate, asigurându-ne că persoanele vizate sunt adecvat informate. Autonomia titularului datelor: Oferim persoanelor posibilitatea de a verifica, modifica sau șterge informațiile personale pe care le-au furnizat și de a-și exercita drepturile, în conformitate cu cadrul legal. Integritatea datelor și limitarea scopului: Folosim datele personale strict pentru scopurile specificate la momentul colectării sau pentru scopuri compatibile cu acestea, respectând legislația aplicabilă. Ne asigurăm că informațiile sunt exacte, complete și actualizate. Securitate: Am implementat măsuri de securitate adecvate pentru a proteja informațiile personale împotriva accesului neautorizat sau a pierderii accidentale.

Drepturile titularului datelor conform noului regulament includ:

 • Dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrarea bazată pe acesta;
 • Dreptul de a fi informat despre prelucrarea datelor;
 • Dreptul de acces la date;
 • Dreptul de a corecta datele inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”);
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • Dreptul de portabilitate a datelor către un alt operator;
 • Dreptul de a se opune prelucrării;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilare;
 • Dreptul de a apela la instanță;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere.

Categorii de date personale și scopuri ale prelucrării: Interacțiunea dumneavoastră cu SONY MAG SRL poate implica prelucrarea datelor personale pentru diverse scopuri, inclusiv:

 • Solicitarea de asistență sau transmiterea de feedback;
 • Preluarea datelor în contextul furnizării serviciilor sau produselor noastre, conform obligațiilor legale;
 • Prelucrarea datelor personale ale colaboratorilor sau clienților, cum ar fi numele, prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon;
 • Evaluarea candidaților pentru poziții în cadrul companiei, bazată pe informațiile din CV-uri și alte date relevante pentru angajare;
 • Colectarea datelor de la vizitatorii site-ului nostru web pentru a răspunde întrebărilor și a îmbunătăți experiența online.

Motivul colectării acestor date: SONY MAG SRL colectează date personale pentru a comunica eficient cu candidații la joburi, pentru a lua decizii de angajare informate, pentru a încheia și executa contracte de muncă sau comerciale, pentru a răspunde solicitărilor clienților, pentru a îmbunătăți produsele și serviciile oferite, pentru a menține securitatea informatică, pentru a se conforma obligațiilor legale și pentru a proteja drepturile în instanță.

Este important ca atunci când furnizați datele personale ale altor persoane să le informați despre modul în care SONY MAG SRL intenționează să le prelucreze datele, conform acestei politici de confidențialitate.

 1. GESTIONAREA DATELOR PERSONALE LA SONY MAG SRL SONY MAG SRL menține datele personale pe durata necesară pentru îndeplinirea obligațiilor legale. Anumite reglementări pot impune păstrarea datelor pentru perioade fixate de lege. Dacă datele nu sunt colectate pe baza unui acord, acestea vor fi păstrate pentru realizarea scopurilor preconizate ale colectării sau pentru perioade mai extinse stabilite de lege, regulamente sau de autorități competente. La sfârșitul perioadei de păstrare, datele vor fi: Eliminate sau distruse în mod sigur sau Mutate în arhive, exceptând cazurile interzise de lege sau regulamente. Datele personale folosite pentru abonarea la newsletter vor fi eliminate imediat după dezabonare. Ulterior, datele personale vor fi distruse, eliminate din sistemele IT sau anonimizate pentru utilizare în cercetare științifică, istorică sau statistică.
 2. DIVULGAREA INFORMAȚIILOR CĂTRE TERȚI: SONY MAG SRL nu va partaja datele colectate de la subiecți cu companii terțe fără un consimțământ expres și prealabil. Confirmăm că datele personale sunt protejate sau eliminate corespunzător, informând subiecții despre acordurile cu furnizorii de software care garantează conformitatea cu GDPR. SONY MAG SRL poate dezvălui datele respectând legislația, partenerilor sau altor terți autorizați. Eforturi sunt făcute pentru a asigura că acești terți respectă măsuri de securitate corespunzătoare, prin clauze contractuale care protejează datele. Subiecții vor fi informați despre identitatea acestor companii înainte de orice transfer, asigurându-se că transferul este legal, bazat pe consimțământ sau alte temeiuri juridice. De exemplu, datele pot fi transmise furnizorilor de servicii IT, telecomunicații, contabilitate, juridice sau alți terți contractați. Datele pot fi, de asemenea, partajate cu parteneri de afaceri în cadrul colaborărilor pentru oferirea unor produse sau servicii sau transmise alte părți cu consimțământul subiectului. Informațiile pot fi furnizate autorităților judiciare sau altor instituții statutare, în limitele legii, la cerere explicită. SONY MAG SRL va asigura că transferul datelor în afara Spațiului Economic European se face legal, cu consimțământul explicit al subiectului sau pe altă bază legală.
 3. SONY MAG SRL informează orice subiect că:
 • Poate retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor sensibile sau pentru marketing direct oricând, urmând instrucțiunile de dezabonare.
 • Pentru a exercita drepturile, subiecții pot depune o cerere scrisă la sediul SONY MAG SRL sau prin e-mail la contact@agromedic.ro;
 • Drepturile nu sunt absolute și pot exista excepții. Orice cerere va fi evaluată pentru a determina dacă este justificată. Cererile justificate vor fi onorate, iar cele nejustificate respinse, cu informarea motivelor refuzului și dreptul de a face plângere la Autoritatea de Supraveghere sau în instanță.
 • Compania va răspunde în 30 de zile, cu posibilitatea extinderii termenului datorită complexității sau volumului cererilor.
 • Dacă nu reușește să identifice subiectul fără informații suplimentare, compania nu este obligată să proceseze solicitarea.
 1. SOLICITĂRI ȘI EXERCITAREA DREPTURILOR: Pentru exercitarea drepturilor, observații sau întrebări legate de prelucrarea datelor personale, contactați SONY MAG SRL prin reprezentantul desemnat, Dl./Dna Stefan Bors, la e-mail dpo@emcost-consultanta.ro. Vom răspunde solicitărilor cât mai repede posibil, în maximum o lună de la primire, cu posibilitatea de prelungire pentru cazuri complexe. Solicitarile pot fi depuse personal sau trimise prin poștă/curier la adresa noastră din Libertatii 1, Ilfov, sau prin e-mail la contact@agromedic.ro. Este important de știut că în România funcționează Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) și aveți dreptul de a depune o plângere dacă considerați că drepturile v-au fost încălcate, accesând www.dataprotection.ro.